Beste collega’s,

Namens de POVO-projectgroep en de POVO-werkgroep, nodigen we u van harte uit voor de jaarlijkse POVO-bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden woensdag 13 november 2019 op de Bonifatius Mavo, Prof. Lorentzstraat 3 8302 AS Emmeloord.

Tijd: 15:45-16:00 uur,

download hier de bijlage voor het programma en opgave.

download hier de presentatie van deze middag

Alvast hartelijk bedankt en we hopen veel collega’s te mogen begroeten uit het basis- en voorgezet onderwijs op woensdag 13 november a.s.

===================================================================

Download hier het verslag van de workshops 17 april 2019 (incl. evaluatie)

 

POVO-middag Lezen met begrip

Op woensdagmiddag 14 november kwamen ruim 100 leraren uit PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs) bij elkaar om te luisteren naar de lezing van Erna van Koeven over lezen en lezen met begrip.

Erna is werkzaam als hogeschoolhoofddocent van de hogeschool Windesheim te Zwolle. Ze houdt zich bezig met onderwijs in taal en lezen en met curriculum- en onderwijsontwikkeling. Daarnaast doet ze onderzoek en begeleidt ze scholen die kritisch willen kijken naar hun onderwijs in taal en lezen. Ze richt zich daarbij op verschillende onderwijsvormen, zoals primair onderwijs en Voortgezet onderwijs. Ze is (co-)auteur van vakpublicaties over taaldidactiek, leesdidactiek en jeugdliteratuur.

Mocht je meer willen lezen kijk dan op www.geletterdheidenschoolsuccesblogspot.nl

 

Na de interessante lezing die volgens veel mensen langer mocht duren (zo goed was het), ging iedereen in een groep mee om te gaan praten met collega’s van andere scholen. Iedereen had bij binnenkomst een kleur meegekregen en zo hadden we mooi gemixte groepen met leraren uit PO en VO. Door gebruik te maken van de werkvorm “Het Wereld Café” kon iedereen mee praten over de stellingen die Erna had samengesteld en aansloten op haar lezing. De POVO-werkgroep heeft alle uitkomsten naast elkaar gelegd en per stelling zijn daar verschillende punten uitgekomen.

Stelling: Op school hebben we voor woordenschat, technische leesvaardigheid en leesbegrip ontwikkelingsprocessen tot leerprocessen gemaakt

 • Context gebonden werken
 • Leerdoelenlijst i.p.v. cijfers
 • Formatief toetsen en werken met bijvoorbeeld een portfolio
 • Leesbegrip integreren en gebruiken bij andere vakken
 • Expertise van leerkracht/docent gebruiken

 

Stelling: Op onze school doen we er alles aan om te zorgen dat alle leerlingen rijke teksten kunnen lezen (scaffolding, voorkennis aanbrengen)

 • Inzoomen op tekst (filmpje, spreken, nadenken), vragen maken is bijzaak
 • Zorgen voor een gedifferentieerd leesaanbod
 • Vakoverstijgend werken
 • Boekpromotie/leesbevordering

 

Stelling: Vrij lezen is op onze school goed vorm gegeven. We streven ernaar dat iedere leerling 25 boeken per jaar leest.

 • Vast leesmoment (dagelijks op PO, minimaal tweemaal in de week op VO)
 • Boekpromotie, leesbevordering (speeddaten, ‘landelijke’ leeswedstrijd, schrijver in de klas, Leesthee (met ouders lezen, leerlingen dragen een gedicht voor), Feestlezen (lezen waar je lekker zit).
 • Lezen voor de lijst
 • LIST (leerteam en collegiale consultatie)
 • Voorlezen in PO en VO

Stelling: Op onze school is het nu eenmaal niet mogelijk te lezen en te schrijven rond multi-perspectivische thema’s.

 • Thematisch werken (fictie en non-fictie boeken)
 • Flexibiliteit, creativiteit, durf, out of the box, vertrouwen
 • Vakoverstijgend werken
 • Tijd ervoor maken
 • Moet schoolbreed gedragen worden, alle neuzen dezelfde kant op

Na de gesprekken heeft een ieder nog na kunnen praten bij het eten van de heerlijke stampotten die klaarstonden. De reacties waren lovend en men vond de lezing erg goed maar ook de gesprekken daarna werden als zeer waardevol ervaren. Al met al een succesvolle middag die zeker een vervolg gaat krijgen!

De werkgroep heeft uit de punten van de middag een aantal speerpunten gehaald waar zij mee bezig willen gaan de komende periode en dat zijn:

 • Leespromotie
 • Vaste leesmomenten plannen
 • Vakoverstijgend en/of thematisch werken
 • Budget voor interventies/boeken
 • Lezen met begrip op andere/effectieve wijze geven

Hieruit rolde ons motto: Enthousiaste lezers in de school!

Dan bedoelen we heel nadrukkelijk leerlingen én leraren. Als de leraar enthousiast is over een boek/tekst dan wil de hele klas dat boek of die tekst ook lezen! (uitspraak van een leraar)

Daarnaast zijn we er ons van bewust dat er veel verschillen zijn tussen de scholen, om toch hieraan tegemoet te komen gaan we in het nieuwe jaar (datum is nog niet bekend) verschillende workshops aanbieden waar belangstellenden op kunnen inschrijven. Denk aan workshops als: LIST, Close Reading, Lezen voor de lijst, Lezen met de leessandwich, Nieuwsbegrip maar dan anders en schurende en naburige teksten. Vervolgens gaan enkelen van ons aan de slag om te kijken of er een platform “Lezen” op de POVO-site kan komen zodat je daar wetenschappelijke literatuur kan vinden maar ook voorbeelden van bijvoorbeeld lessen van de verschillende scholen.

Tot slot gaat de werkgroep verder praten in het nieuwe jaar met Erna van Koeven of zij ons verder kan helpen met een doorgaande lijn “Lezen met begrip” van PO naar VO.

Via de POVO-site en nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte!

Veel leesplezier van de werkgroep POVO