Uitkomsten en aanbevelingen

 • PO moet zorgen voor een kleine, maar degelijke basis op het gebied van werkwoordspelling en grammatica ( zie tabel).
 • Gebruik terminologie moet gelijk zijn. Gebruik bij werkwoordspelling: de stam van het werkwoord is het hele werkwoord – en
 • Aanleren vinden persoonsvorm (tijdproef is de beste manier)
  • Tijdproef
  • Getalproef
  • Vraagproef
 • Alternatief voor ’t kofschip is taxi-kofschip ( de x komt steeds vaker voor i.v.m. de Engelse werkwoorden: faxen, mixen, etc.)
 • Herhalen is een toverwoord. Zowel voor PO en VO geldt dat we moeten proberen wekelijks aandacht te besteden aan deze onderdelen.

 

Het is goed elke dag drie zinnen op het bord te hebben staan en te bespreken.

 • werkwoordspelling
 • woordsoorten
 • zinsontleding

Tip: www.beterspellen.nl of www.beterontleden.nl  staat een dagelijkse test klaar

 

 • Veel aandacht voor interpunctie en hoofdletters bij alle schrijfopdrachten. Niet alleen bij taal en Nederlands een aandachtspunt, maar ook bij andere vakken. Denk aan werkstukken, power point presentaties (taalbeleid).
 • Spelling en grammatica in context plaatsen
  • schrijfopdrachten
   • brief
   • artikel
   • enquête
  • e-mails naar bijvoorbeeld docenten
  • websites maken
  • power point presentaties
  • werkstukken
  • boekverslagen
  • moderne vreemde talen ( grammatica)
 • Schoolbreed gedragen worden (taalbeleid)
 • Referentietoetsen gebruiken in onderbouw VO
  • meten- verbeteren – meten
  • gebruik maken van CITO gegevens
  • LVS basisscholen (standaardisering)
  • referentietoetsen gebruiken in onderbouw
  • meet 1F en 2F (o.a. taalverzorging)
  • integreer de kwaliteitsverbetering in de lessentabel
 • Voor VO geldt dat Nederlands en MVT samen moeten kijken wat er per leerjaar/niveau van leerlingen op het gebied van grammatica verwacht wordt.

 

werkwoordspelling

woordsoorten

 

zinsdelen

Noten:

 • Hulpkaarten voor LWOO, B- en K -leerlingen kan een nuttig hulpmiddel zijn.
 • Voornaamwoorden komen vanaf klas 2 aan bod.