Wat is de 8+?
De 8+ is een groep van 12 kinderen uit groep 8 die meer- of hoogbegaafd zijn en op hun eigen basisschool niet voldoende uitdaging krijgen.  De groep wordt begeleid door een ECHA-specialist in hoogbegaafdheid, mw. Sonja de Vries-Smits.
Naast contact met ontwikkelingsgelijken en talloze cognitieve uitdagingen wordt er veel aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling, samenwerken, leer- en werkstrategieën, reflecteren op eigen werk en gedrag en werken volgens een vast format. De 8+ komt één ochtend per week bij elkaar, gedurende het hele schooljaar.
Op het Emelwerda College zijn momenteel twee 8+ groepen van 12 kinderen per groep.

Aanmelding
In januari is er een voorlichtingsavond voor ouders, leerkrachten, IB’ers en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het thema ‘hoogbegaafdheid’, er wordt uitgelegd wat de 8+ kan bieden en voor welke kinderen de 8+ bedoeld is. Aanmeldingen dienen voor de voorjaarsvakantie binnen te zijn op het Emelwerda College. Aanmeldingsformulieren kunnen per mail door de leerkracht of de IB’er van het betreffende kind worden aangevraagd bij Mw. De Vries-Smits.

Intake
Na aanmelding worden alle formulieren verwerkt en vervolgens worden alle ouders, kinderen en hun leerkracht uitgenodigd voor een persoonlijk intakegesprek. In juni wordt de plaatsing bekend gemaakt. In september is er eerst een kennismakingsavond en dan gaat de 8+ van start.