POVO-overleg Noordoostpolder-Urk

In het POVO-overleg Noordoostpolder-Urk werken alle scholen in de regio samen aan een soepele overgang voor leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Inleiding

In de regio Noordoostpolder-Urk vindt al zo’n halve eeuw overleg plaats tussen het primair en voortgezet onderwijs. In de beginjaren ging het daarbij voornamelijk om het afstemmen van de aanmeldingsdata en het vakantierooster. In de loop der jaren is het overleg echter steeds intensiever geworden en kwamen er ook steeds meer onderwijsinhoudelijke aspecten aan bod. Het toenemend aantal contacten en het ontstaan van nieuwe geldstromen binnen het vo voor dit doel, waren in 2010 redenen om voor de huidige, intensievere opzet van de samenwerking te kiezen.

Alle besturen voor po en vo in de regio Noordoostpolder-Urk nemen aan het POVO-overleg deel. In totaal gaat het om drie po-besturen (Aves, SCPO, en Rehoboth) en vier vo-besturen. Onder de vo-besturen vallen in totaal vijf scholen: het Emelwerda College, het Berechja College, het Groenhorst College, de Bonifatius mavo en het Zuyderzee College. De po-besturen hebben samen een kleine vijftig scholen onder bestuur. Gezamenlijk werken deze scholen aan het regelen van een goede overgang voor leerlingen die van het primair onderwijs overstappen naar het voortgezet onderwijs.

zuyderzeelyceum  
  rehoboth